Politika otkazivanja

Individualne sesije:

Otkazivanje s punim povratom novca: Mora se izvršiti najmanje 7 dana unaprijed.

Otkazivanja s djelomičnim povratom novca: Ako se otkaže manje od 7 dana unaprijed, naplaćuje se 50% cijene sesije.

Nema povrata novca: Otkazivanje istog dana neće biti vraćeno.

Retreats i posebni događaji:

Otkazivanje s punim povratom novca: potrebno je obavijestiti najmanje 14 dana unaprijed.

Otkazivanje s djelomičnim povratom novca: Ako se otkaže između 7 i 14 dana prije događaja, zadržava se 50% ukupnog troška.

Nema povrata novca: Otkazivanja unutar 7 dana prije događaja neće biti vraćena, osim u opravdanim hitnim slučajevima.

Obuka i tečajevi:

Otkazivanja s punim povratom novca: Moraju se izvršiti najmanje 30 dana unaprijed.

Otkazivanja bez povrata novca: Otkazivanja unutar prethodnih 30 dana su nepovratna, iako je dopušteno prenijeti registraciju na drugu osobu.

Politika povrata novca

Individualne sesije:

Potpuni povrat novca: Za otkazivanje najmanje 7 dana unaprijed.

Djelomični povrat novca: Otkazivanje manje od 7 dana dobit će 50% povrata.

Nema povrata novca: Otkazivanje istog dana neće biti vraćeno.

Retreats i posebni događaji:

Puni povrat novca: Za otkazivanja najmanje 14 dana unaprijed.

Djelomični povrat novca: Otkazivanja unutar prethodnih 14 dana dobit će 50% povrata.

Nema povrata novca: Otkazivanje istog dana neće biti vraćeno, osim u opravdanim hitnim slučajevima.

Obuka i tečajevi:

Potpuni povrat novca: Otkazivanje najmanje 30 dana unaprijed.

Nema povrata novca: Otkazivanja unutar prethodnih 30 dana su nepovratna, ali je dopušten prijenos registracije na drugu osobu.

Izmjene

Individualne sesije:

Izmjene se moraju izvršiti najmanje 72 sata unaprijed bez kazne.

Promjene unutar prethodna 72 sata uključuju administrativnu naknadu.

Retreats i posebni događaji:

Izmjene minimalno 7 dana unaprijed bez penala.

Promjene u prethodnih 7 dana ovise o dostupnosti i mogućim dodatnim troškovima.

Obuka i tečajevi:

Promjene minimalno 14 dana unaprijed bez penala.

Izmjene u prethodnih 14 dana podložne su odobrenju i mogućim dodatnim troškovima.

Postupak otkazivanja ili izmjene rezervacija

Kontakt: Zahtjeve za otkazivanje ili izmjene pošaljite e-poštom na sanela@sanelacovic.com ili nazovite +34 614 366 267.

Potvrda: Svi zahtjevi moraju biti potvrđeni pismenim putem (putem e-maila) od strane tima Sanele Čović da bi bili validni.

Iznimke

Viša sila: U slučajevima više sile, kao što su hitni medicinski slučajevi ili prirodne katastrofe, otkazivanja će se procjenjivati ​​od slučaja do slučaja i mogu se izdati potpuni ili djelomični povrati, ovisno o specifičnoj situaciji.

dodatne informacije

Međunarodne transakcije: Povrati mogu podlijegati dodatnim naknadama za bankovne transakcije, koje će se oduzeti od iznosa povrata.

Vrijeme obrade: Povrat novca bit će obrađen unutar 7 radnih dana od potvrde otkazivanja.

Uvjeti suradnje i zaštita podataka

Shvaćam da moj uspjeh ovisi o mojoj vlastitoj predanosti poboljšanju moje situacije zbog koje sam došao ovamo. Znam da Sanela Čović ne prepisuje niti liječi bilo kakve tjelesne i/ili psihičke bolesti i ne smatram je odgovornom za iste. Oslobađam vas svake odgovornosti povezane s mojom sesijom. Suglasan sam obavijestiti Sanelu o svim fizičkim i/ili psihičkim bolestima koje bi mogle utjecati na njezin rad sa mnom. Razumijem da naše seanse mogu rezultirati iscjeljenjem. Dopuštam da se ovaj obrazac koristi za sve buduće sesije. Slažem se da ću platiti punu naknadu za svaki termin otkazan uz najavu od najmanje 72 sata, isključujući hitne slučajeve. Podaci navedeni iznad i tijekom konzultacija su/bit će, prema mom najboljem saznanju i uvjerenju, potpuni i točni. Razumijem da će sve informacije uključene u ovaj ugovor i podijeljene tijekom liječenja ostati povjerljive i da će se koristiti samo u terapijske svrhe, osim u trenucima kada terapeut smatra da postoji rizik za mene ili drugu osobu.

Zaštita podataka

U svrhu usklađivanja s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom cirkulacijom tih podataka, te u skladu s Preporukama i uputama koje je izdala španjolska Agencija za zaštitu podataka (A.E.P.D.), OBAVIJEŠTENI VAS: • Zatraženi i dostavljeni osobni podaci uključeni su u privatnu datoteku čiji je odgovorni i jedini primatelj Sanela Čović. • Zatražit će se samo oni podaci koji su strogo nužni za adekvatno pružanje traženih usluga, a može biti potrebno prikupiti kontakt podatke od trećih strana, kao što su pravni zastupnici, skrbnici ili odgovorne osobe koje oni imenuju. • Svi prikupljeni podaci podliježu obvezi čuvanja tajnosti, uz zakonski utvrđene sigurnosne mjere, te ih ni pod kojim uvjetima ne prenose ili obrađuju treće osobe, fizičke ili pravne, bez prethodnog pristanka klijenta, skrbnika ili zakonskog zastupnika, osim u tim slučajevima. u kojoj je bitno za ispravno pružanje usluge. • Nakon što odnos između stručnjaka i klijenta završi, podaci će se arhivirati i čuvati minimalno 3 mjeseca, nakon čega će ostati arhivirani ili, u suprotnom, bit će u cijelosti vraćeni klijentu ili zakonski ovlaštenoj predstavnik. • Podaci koje dam bit će uključeni u Tretman pod nazivom Klijenti Sanele Čović, u svrhu vođenja ugovorene usluge, kontakta…, svih postupaka vezanih uz klijente i dajem svoju suglasnost. Također sam obaviješten o mogućnostima ostvarivanja prava na pristup, ispravak, poništenje i prigovor, na što sam se pismeno obratio Saneli Čović na info@sanelacovic.com.

Pravno upozorenje

Politika privatnosti Sanela Čović obrađuje podatke koje nam dostavite kako bismo vam pružili traženu uslugu i izvršili naplatu. Navedeni podaci će se čuvati sve dok se održava poslovni odnos ili onoliko vremena koliko je potrebno za ispunjavanje zakonskih obveza i rješavanje mogućih odgovornosti koje mogu proizaći iz ispunjavanja svrhe za koju su podaci prikupljeni. Podaci se neće prenositi trećim stranama osim u slučajevima kada postoji zakonska obveza. Imate pravo dobiti informaciju o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke, pa svoja prava na pristup, ispravak, brisanje i prenosivost podataka te prigovor i ograničenje obrade možete ostvariti kod Sanele Čović, na e-mail adresu info@ sanelacovic .com, prilažući kopiju svoje osobne iskaznice ili ekvivalentnog dokumenta. Isto tako, a posebno ako smatrate da niste ostvarili potpuno zadovoljstvo u ostvarivanju svojih prava, možete podnijeti zahtjev nacionalnom nadzornom tijelu kontaktiranjem španjolske Agencije za zaštitu podataka, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 u te svrhe Madrid. Isto tako, tražimo vaše ovlaštenje da vam ponudimo proizvode i usluge povezane s ugovorenim i da vas zadržimo kao kupca.” OPĆI PODACI U skladu s člankom 10. Zakona 34/2002 od 11. srpnja o uslugama informacijskog društva i elektroničkoj trgovini, stavljamo vam na raspolaganje sljedeće podatke: Na web stranici www.sanelacovic.com nalazi se niz informativnih sadržaja o sadržaju web stranice ili objašnjenja djelatnosti. Njegov glavni cilj je pružiti kupcima i široj javnosti informacije vezane uz tvrtku, proizvode i usluge koje nudi (ovo se može mijenjati ovisno o djelatnosti kojoj se tvrtka bavi). POLITIKA PRIVATNOSTI U skladu s odredbama Organskog zakona 15/1999 od 13. prosinca o zaštiti osobnih podataka (LOPD), korisnik je obaviješten da će svi podaci koji su nam dostavljeni biti ugrađeni u datoteku, kreiranu i održavanu pod odgovornošću od (naziv tvrtke) Povjerljivost Vaših osobnih podataka uvijek će se poštovati i koristiti samo u svrhu upravljanja ponuđenim uslugama, odgovaranja na Vaše zahtjeve, obavljanja administrativnih zadataka, kao i slanja tehničkih, komercijalnih ili reklamnih informacija uobičajenim ili elektroničkim putem. . Da biste ostvarili svoja prava na prigovor, ispravak ili otkazivanje, morate nam pisati na sljedeću e-poštu info@sanelacovic.com ili nas nazvati na 614 366 267. UVJETI KORIŠTENJA Uvjeti pristupa i korištenja ove web stranice uređeni su važećim zakonodavstvom i načelom dobre vjere, pri čemu se korisnik obvezuje na dobro korištenje web stranice. Ponašanje koje je u suprotnosti sa zakonom, pravima ili interesima trećih strana nije dopušteno. Biti korisnik web stranice (web stranice tvrtke) podrazumijeva da potvrđujete da ste pročitali i prihvatili ove uvjete i ono što je prošireno važećim zakonskim propisima po ovom pitanju. Ako se iz bilo kojeg razloga ne slažete s ovim uvjetima, nemojte nastaviti koristiti ovu web stranicu. Bilo koja vrsta obavijesti i/ili zahtjeva bit će važeća samo uz pisanu obavijest. ODGOVORNOSTI Sanela Čović nije odgovorna za informacije i sadržaje pohranjene na forumima, društvenim mrežama ili na bilo koji drugi način koji trećim stranama omogućuje samostalno objavljivanje sadržaja na web stranici pružatelja usluga. Međutim, uzimajući u obzir čl. 11. i 16. ZSSI-CE, Sanela Čović se obvezuje ukloniti ili, gdje je to primjereno, blokirati svaki sadržaj koji bi mogao utjecati ili biti u suprotnosti s nacionalnim ili međunarodnim zakonodavstvom, pravima trećih osoba ili moralom i javnim redom. Tvrtka također neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu uzrokovanu kvarovima ili lošom konfiguracijom softvera instaliranog na računalu korisnika interneta.Isključena je svaka odgovornost za bilo kakav tehnički incident ili kvar koji se dogodi kada se korisnik spoji na internet. Isto tako, nije zajamčeno odsustvo prekida ili grešaka u pristupu web stranici. Isto tako, Sanela Čović zadržava pravo u bilo kojem trenutku ažurirati, modificirati ili brisati informacije sadržane na svojoj web stranici, kao i njihovu konfiguraciju ili prezentaciju, ne preuzimajući nikakvu odgovornost za to. INTELEKTUALNO I INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO Sanela Čović je vlasnik svih prava na softver za digitalnu publikaciju, kao i prava industrijskog i intelektualnog vlasništva vezanih uz uključeni sadržaj, s iznimkom prava na javne proizvode i usluge koji nisu vlasništvo ovog poduzeća. Nijedan materijal objavljen na ovim stranicama ne smije se reproducirati, kopirati ili objavljivati ​​bez pismenog pristanka Sanele Čović. Sve informacije primljene na web stranici, kao što su komentari, prijedlozi ili ideje, smatrat će se besplatno prenesenim Saneli Čović. Informacije koje se NE MOGU tretirati na ovaj način ne smiju se slati. Svi proizvodi i usluge na ovim stranicama koji NISU vlasništvo Sanele Čović registrirani su zaštitni znakovi svojih vlasnika i kao takve ih priznaje naša tvrtka. Na web stranici Sanele Čović pojavljuju se samo u promidžbene i informativne svrhe. Ti vlasnici mogu zahtijevati izmjenu ili brisanje podataka koji im pripadaju. VAŽEĆI ZAKON I NADLEŽNOST Ovi opći uvjeti regulirani su španjolskim zakonodavstvom.Za sve sporove koji mogu nastati u vezi s internetskom stranicom ili aktivnostima koje se na njoj obavljaju, nadležni će biti sudovi (mjesto gdje je tvrtki najlakše doći, obično je to grad u kojem se nalazi) koji se izričito odriču korisnika u bilo koju drugu jurisdikciju koja se može primijeniti.